8723 Varászló, hrsz. 014

Kifogyhatatlan megújuló energia…

Geopower Engineering Kft

A „geotermikus” kifejezés görög eredetű, jelentése: földi meleg, belső hőség

A „geotermikus” kifejezés görög eredetű, jelentése: földi meleg belső hőség( a szó szerinti jelentése ). A hőforrásokat fürdésre már a paleolit korban is használták, míg a legrégebbi ismert fürdő i. e. 3. században épült Kínában. Később a rómaiak is alkalmazták a geotermikus energiát, mind fűtésre, mind gyógyászati és pihenési célokra. Egykoron az antik római fürdővárosok a hévízforrásokat csőhálózat segítségével közvetlenül hasznosították. A rómaiak a termálvizet a szem és bőrbetegségek kezelésére, míg Pompeiiben az épületek fűtésére is használták

Új-Zélandon az első polinéziai betelepülők, akik az európai hatástól függetlenül éltek ezer éven keresztül, a 18. századig, a hőforrások gőzét a főzésben, a termálvizet pedig a fürdésben, mosásban és a gyógyításban hasznosították. A hévizek fűtésben és gyógyászatban való alkalmazása a modern világban ismét aktuálissá vált

A 19. században a technika fejlődésével lehetővé vált a felszín alatt rejlő termikus erőforrások felfedezése és feltárása is. Toszkánában a természetes geotermikus energiát a bór és az ammónium vegyületek feldolgozására használták. Itt a geotermikus folyadékok voltak a legfontosabb bórforrások, míg a hőenergia mellékes volt.

Az elektromos energia termelése 1904 ben indult meg  Piero Ginori Conti herceg munkássága által és 1913-ban a Larderello  erőművében 250 kW villamos teljesítmény állott rendelkezésre. A larderellói erőmű komplexum jelenlegi teljesítménye meghaladja a 400 MW-ot és ezt egy fejlesztési program segítségével 880 MW-ra szeretnék növelni.

Másodjára Új-Zélandon  , a Wairakei-térséget fejlesztették az 1950-es évek elején, az Észak-kaliforniai „Gejzír-mező” után, ahol 1960-ban indult meg a termelés. A világon ez utóbbi térséget fejlesztik a leginkább napjainkban, hiszen teljesítménye 2800 MW.

Franciaországban 1960 óta több mint 200 000 lakás fűtését oldják meg termálvíz segítségével.  Olaszország és Izland a vulkanikusan legaktívabb két európai ország, a Közép-Atlantikum vulkáni hátságán fekszenek, ennek ellenére a legfőbb, geotermikus energiát hasznosító nemzetek a Csendes-óceáni lemezszegély mentén csoportosulnak. Japán, a Fülöp-szigetek és Mexikó a jelenlegi technológia fejlesztésén dolgoznak.

Időközben tervek készültek a geotermikus hő közvetlen felhasználásának lehetőségére, a távfűtésben és a mezőgazdaságban. E téren Japán, Kína, a volt Szovjetunió utódállamai, Magyarország a fontosabb termelők. Az új technológiákat Franciaországban és más nyugat-európai országokban dolgozták ki. A geotermikus energia olcsó, megbízható, fenntartható és környezetbarát, ám az emberi történelem nagy részében csupán a tektonikus törésvonalak közelében volt elérhető. A technológiai fejlődésnek köszönhetően azonban mára a geotermikus energia felhasználásának lehetőségei jelentős mértékben megnőttek, különösen olyan alkalmazások esetében, mint a lakások fűtése.

Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák:

  • A mezőgazdaságban az üvegházak fűtése
  • Lakások, lakótelepek fűtése
  • Villamos energia termelés

A csatolt Know How tanulmány összefoglalja mindazokat a tapasztalatokat, mely alapján a cég, részben a kialakult szakmai main stream elképzeléseivel szemben is, utat mutat a geotermikus energia villamos áram termelésbe vonásának lehetőségeiről, módjáról és várható eredménytermelő képességéről.
További részletek!

Továbbá az elkészült a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által elkészített Tároló geometria, vízföldtani és geotermikus viszonyok meghatározása a Pat-2 és Pat-4 fúrások környezetében című tanulmány, mely minden kétstéget kizáróan bizonyítja egyrészt a know-how által megfogalmazott helykiválasztási stratégia helyességét, másrészt reményként megfogalmazott rezervoár energia potenciálját!
Ide kattintva olvashatja.

know how

magunkrol

A társaság managementje és tulajdonosai évtizedek ót foglalkoznak a környezetvédelem  egy sajátos oldalával, a nagy entalpiájú geotermikus energia hasznosításával  a  fenntartható energiagazdálkodás érdekében.

A végzett kutató és elemző munka  alapján  létre hoztuk  a nagy entalpiájú  geotermikus energia felhasználás egy praktikus, komplex rendszerét, melyet  tanulmányban összegeztünk. (Lásd Know-How).  Az elmélet gyakorlatba ültetésére  a cég megkezdte az Inke község térségében feltárt nagy entalpiájú geotermikus forrásra alapozott projekt megvalósítását. Ez a GME Minta Projekt

A geotermikus energia felhasználásának komplexitásán azt értjük, hogy a felszínre hozott, nagy energia tartalmú geotermikus fluidumot több célra – például villamos áram termelés + több lépcsős fűtési hasznosítás – ugyan azon kitermelési fázison belül hasznosítjuk. Ez biztosítja  a kutatás és műszaki magvalósítás  költségeinek piaci alapon való megtérülését.

A geotermikus energia hasznosítás megújuló energia felhasználását jelent, mely nagyban hozzá járul a környezetszennyezés és az emissziós érték csökkentéséhez, ezzel az EU és a Magyar Kormány együttes törekvését is szolgálja. 

Az általunk termelt  villamos áram mennyiségével hozzá kívánunk járulni az EU-s irányelvek Magyarországon való megvalósulásához,    nevezetesen, hogy 2030 évre az ország energia felhasználásban a megújuló energiák aránya elérje a 30%-ot.

Az INKE PROJECT , szélesebb értelemben, nem csak az Inke község térségében zajló beruházást, hanem  a későbbiekben megvalósítani szándékozott Nagykanizsa –Nyugat  koncessziót  is jelenti.

2. oldal / 2

© 2023 Geopower Engineering Kft. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper and Kontraszt Web és Videó Stúdió